Pracownia MXCF.  Warszawa, Fort Mokotów

Inwestycja własna
projekt wnętrz 2016 | realizacja 2016

Pracownia MXCF w surowym klimacie - całkowita renowacja wysokiego wnętrza lokalu w poprzemysłowej hali Fortu Mokotów.