Pawilon "The Tempest Folly"

Praca na 49 konkurs Nisshin Kogyo - "Storm House architectural design competition"|2022
Projekt konkursowy. Zespół : Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Marna Sarna-Wojdyła, Natalia Woźniak, Julia Białoszyńska.


Budynek wystawienniczo-edukacyjny na terenie Muzeum Treblinka

Praca na konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka|2021
Projekt konkursowy. Praca zajęła III miejsce.  Zespół : Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Michał Pawlak, Natalia Woźniak, Bartek Damski.


Biegacz

Poruszana wiatrem instalacja przestrzenna dla regionu Kieleckiego, opracowana na konkurs "Wieje jak w..." |2021
Projekt konkursowy. Zespół: Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Natalia Woźniak.


Budynek Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu

Projekt konkursowy |2021
Opracowanie powstało we współpracy z Lahdelma & Mahlamäki Architects.  Zespół autorski: LMA - Rainer Mahlamäki, Jukka Savolainen; MXCF - Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc i Michał Pawlak. Współpraca: Ilkka Paloniemi, Nina Vehviläinen, Natalia Woźniak.


Siedziba firmy Red Bull w Warszawie

Pierwsza nagroda w dwuetapowym konkursie inwestorskim (projekt zrealizowany). Koncepcja przestrzeni biurowej adaptująca poprzemysłową halę Fortu Mokotów|2020
Projekt konkursowy. Zespół: Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Natalia Woźniak.


Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Ratuszowej w Warszawie

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna|2019
Projekt konkursowy. Zespół: Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Michał Pawlak, Natalia Woźniak.


Rozbudowa i modernizacja Muzeum Powstania Warszawskiego

Wyróżnienie w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na projekt rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego|2018
Projekt konkursowy.  Zespół: Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Michał Pawlak, Mateusz Zwolak. Projekt powstał we współpracy z Pracownią Krajobrazu Marta Grzybowska-Dryja

.


Zagospodarowanie obszaru pokolejowego wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu i modernizacja Muzeum Powstania Warszawskiego

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna |2019
Projekt konkursowy.  Zespół: Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Mateusz Zwolak.