Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Ratuszowej w Warszawie

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna|2019
Projekt konkursowy.


Rozbudowa i modernizacja Muzeum Powstania Warszawskiego

Wyróżnienie w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na projekt rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego|2018
Projekt konkursowy przygotowany w zespole z Pracownią Krajobrazu Marta Grzybowska-Dryja

.


Zagospodarowanie obszaru pokolejowego wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu i modernizacja Muzeum Powstania Warszawskiego

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna |2019
Projekt konkursowy