Siedziba firmy Red Bull w Warszawie

Pierwsza nagroda w dwuetapowym konkursie inwestorskim (projekt zrealizowany). Koncepcja przestrzeni biurowej adaptująca poprzemysłową halę Fortu Mokotów|2020
Projekt konkursowy. Zespół: Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Natalia Woźniak.


Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Ratuszowej w Warszawie

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna|2019
Projekt konkursowy. Zespół: Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Michał Pawlak, Natalia Woźniak.


Rozbudowa i modernizacja Muzeum Powstania Warszawskiego

Wyróżnienie w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na projekt rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego|2018
Projekt konkursowy.  Zespół: Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Michał Pawlak, Mateusz Zwolak. Projekt powstał we współpracy z Pracownią Krajobrazu Marta Grzybowska-Dryja

.


Zagospodarowanie obszaru pokolejowego wzdłuż ulicy Małachowskiego we Wrocławiu i modernizacja Muzeum Powstania Warszawskiego

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna |2019
Projekt konkursowy.  Zespół: Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc, Mateusz Zwolak.